Θεματικές Ενότητες

Στο συνέδριο καλούνται ακαδημαϊκοί, ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι του δημόσιου και του επιχειρηματικού κόσμου να παρουσιάσουν εισηγήσεις ως προς τις νέες εξελίξεις στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών  (λ.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.α.),
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση  τεχνολογικών καταστροφών,  (λ.χ. ταμιευτήρες- φράγματα, ατυχήματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και κρίσιμα ως προς την ασφάλεια συστήματα),
 • Πρόληψη και διαχείριση μεγάλων θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών ατυχημάτων,
 • Security: Προστασία κρίσιμων υποδομών από κακόβουλες ενέργειες, κυβερνοπροστασία, σχέδια αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών,
 • Διαχείριση αναδυόμενων μορφών κρίσεων (λ.χ. Μεταναστευτικό, Επιδημίες),
 • Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και διάσωση ναυαγών,
 • Καινοτόμες εφαρμογές (συστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό)  για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων πολιτικής προστασίας, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης τεχνολογικών κινδύνων και φυσικών καταστροφών με έμφαση στα  decision system support
 • Εκπαίδευση Στελεχών-Εθελοντών-Πολιτών Καθηγητών Α,B, βθμιας Εκπαίδευσης  και Μαθητών σε θέματα  Πολιτικής Προστασίας.  Εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με έμφαση στην προετοιμασία των μαθητών/φοιτητών σε θέματα πολιτικής προστασίας. 
 • Πολιτική Προστασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μ.Μ.Ε. και Πολιτική Προστασία
 • Αποτελέσματα Καινοτόμων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας