Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (http://duth.gr)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pamth.gov.gr)

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.teikav.edu.gr)

Δήμος Αλεξανδρούπολης (http://www.alexpolis.gr)

- Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και Φυσικών καταστροφών» (http://mandisastermsc.teiemt.gr)