Επιστημονική Επιτροπή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1.Καραμπίνης Αθανάσιος

Πρύτανης ΔΠΘ

Καθηγητής, ΔΠΘ

2.Καλαμποκίδης Κωνσταντίνος

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3.Λουκάς Αθανάσιος

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4.Λέκκας Ευθύμιος

 

Καθηγητής, ΕΚΠΑ

5.Παρτσινέβελος Παναγιώτης

 

Επικ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

6.Παπαδόπουλος Γεράσιμος

Διευθυντής Ερευνών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

7.Ματζαράκης Ανδρέας

 

Καθηγητής, University of Freiburg

8.Sven Fuchs

 

Αναπλ. Καθηγητής BOKU Vienna

9.Συλαίος Γιώργος

 

Αναπλ. Καθηγητής, ΔΠΘ

10.Περάκης Στέλιος

 

Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

11.Σταθερόπουλος Μιλτιάδης

 

Καθηγητής ΕΜΠ

12.Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα

 

Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

13.Γήτας Ιωάννης

 

Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ

14.Μπαλτάς Ευάγγελος

 

Καθηγητής, ΕΜΠ

15.Ηλιάδης Λάζαρος

Πρόεδρος Τμήματος ΔΔΠΦΠ

Καθηγητής, ΔΠΘ

16.Τσάλτας Γρηγόριος

 

Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

17. Ζαλίδης Γεώργιος

 

Καθηγητής, ΑΠΘ

18. Μαλλίνης Γεώργιος

 

Επικ. Καθηγητής, ΔΠΘ

19. Αγγελίδης Παναγιώτης

 

Αναπλ. Καθηγητής, ΔΠΘ

20. Δρ. Παπαθωμά – Koehle Μαρία

 

ENGAGA, University of Vienna

21. Γκαϊτατζής Γεώργιος

 

Επικ. Καθηγητής, ΔΠΘ

22. Μπότσαρης Παντελής

Αναπλ. Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

23. Margreth Keiler

 

Καθηγήτρια, University of Bern

24. Domingos Xavier Viegas  

 

Καθηγητής, University of Coimbra

25. Dr. Mark A. Finney

 

 

USDA RMRS Missoula Fire Sciences Laboratory, Missoula, USA

 

26. Καραγιάννης Χρήστος

 

Καθηγητής, ΔΠΘ

27. Ρουσάκης Θεόδωρος

 

Επικ.Καθηγητής, ΔΠΘ

28. Χαλιoρής Κωνσταντίνος

 

Αναπλ.Καθηγητής, ΔΠΘ

29. Κλήμης Νικόλαος

 

Αναπλ.Καθηγητής, ΔΠΘ

30. Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

 

Καθηγήτρια ΔΠΘ

31. Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

 

Καθηγητής ΔΠΘ

32. Κατωπόδης Νικόλαος

 

Καθηγητής University of Michigan, USA

33. Scultz Richard

 

Καθηγητής Iowa State University, USA

34. Χάλαρης Μιχαήλ

Κοσμήτορας Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αντιπύραρχος Π.Σ.

35. Σωτήρχος Αναστάσιος

 

Αντιπύραρχος Π.Σ.

36. Κουτσουμπέλης Παναγιώτης

 

Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας

37. Καζιόλας Δημήτριος

Πρόεδρος Τμήματος Δασοπονίας και Φ.Π. ΤΕΙ ΑΜΘ

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

38. Ζαίμης Γεώργιος

 

Καθηγητής Εφ. ΤΕΙ ΑΜΘ

39. Κλήμης Νικόλαος

 

Αναπλ. Καθηγητής, ΔΠΘ

40. Σκιάς Στέλιος

 

Αναπλ. Καθηγητής, ΔΠΘ

41. Κυρατζή Αναστασία

 

Καθηγήτρια, ΑΠΘ

42. Δόκας Ιωάννης

 

Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ

43. Νικολοπούλου-Σταµάτη  M.D. PhD. Παθολογοανατόµος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
44. Θεοδώρου Φοίβος Δασολόγος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Γ.Γ.Π.Π.
45. Σοφία Κάρμα   ΕΔΙΠ ΕΜΠ