Επικοινωνία

Φώτιος Π. Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Υδάτων, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης – Πρυτανεία – Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 69100

Τηλέφωνο: 2531039042

Fax: 2531039081

Email: safeevros@gmail.com